Velkommen til Københavns 18+ centre

18+ centrene er Københavns Kommunes tilbud til kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25. Centrene fungerer som tryghedsskabende relationelle platforme, der skal fremme inklusion, medborgerskab og øget social mobilitet. Tilbuddet er forankret under Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning, og er en del København Kommunes Sikker By program.  

Der er fem 18+ centre i København, med samlet ca. 500 unikke brugere på tværs af centrene. Målgruppen visiteres ikke til centrene, men kommer frivilligt. Der arbejdes ud fra principper om at bæredygtige relationer, tilgængelighed, rummelighed, inklusion og brugerinddragelse skal understøtte målgruppens fokus på og fastholdelse i uddannelse og arbejde, understøtte dannelse af positive fællesskab/netværk og ikke mindst sikre en positiv livsstil. Dette gøres i praksis bl.a igennem relevante tilværelseskompetenceunderstøttende aktiviteter i 18+ centrenes åbningstider i aftentimerne med mulighed for anonym rådgivning. I dagstimerne udenfor centrenes normale åbningstid, er der mulighed for individuel vejledning og brobygning til relevante dele af normalsystemet, understøttet af pædagoger eller tilknyttet vejleder. 

I visionen om at forebygge kriminalitet blandt de mest udsatte unge i Københavns Kommune, brobygger 18+ centrene til civilsamfundet og samarbejder med andre aktører/institutioner inden for Socialforvaltningen og på tværs af forvaltninger med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne,- og Ungdomsforvaltning og Kultur og Fritidsforvaltning. Der samarbejdes ligeledes med andre relevante aktører udenfor København Kommune for at udvikle og understøtte bæredygtige løsninger for 18+ centrenes målgruppe mod et aktivt medborgerskab.